fbpx

Reeglid

MTÜ ARGO Ujumisklubi

Sportliku ujumiskooli “ARGO” reeglid

Käesolevad reeglid reguleerivad vara-, finants-, organisatsiooni- ja muude suhete kompleksi, mis tekivad sportliku ujumiskooli “ARGO” (edaspidi – Kool) ja tema õpilaste vahel treeningprotsessi ja spordivõistluste käigus.

Õppeprotsessi korraldus

1. Õppeaasta (hooaeg) kestab septembrist juunini (kaasa arvatud).

2. Klubi kohustub looma õpilasele tingimused ujumisoskuste omandamiseks ja üldise füüsilise ettevalmistuse saavutamiseks.

3. Vanem omakorda toetab õpilase arengut ja järgib Kooli õpetamiseks kehtestatud reegleid.

4. Koolil on õigus korraldada tunde nädalavahetustel ja koolivaheaegadel. Riiklike pühade ajal treeninguid ei toimu.

5. Koolil on õigus teha võistluste ja treeningprotsessi pildistamist ja videote salvestamist ning avaldada seda materjali kooli veebisaidil ja lehel reklaami ja sporditegevuse aruande eesmärgil.

Liikmemaks

6. Klient kohustub tasuma õppemaksu vastavalt hinnakirjale. Hinnakiri on Reeglite lahutamatu osa, mida Kool võib ühepoolselt muuta peale hooaja lõppu järgmiseks hooajaks. Hinnakirjaga tutvumiseks kliki käesoleva sättes hinnakirja lingile: https://argoujumine.ee/klubist/hinnakiri/ Hinnakiri on kättesaadav Kooli kodulehel. 

7. Liikmemaks tasutakse 10 kuud septembrist juunini. Ühe pere kahele või kolmele lapsele kehtivad allahindlused. Lapse puudumine treeningutelt haiguse või muude põhjuste tõttu ei vabasta täisliikmemaksu maksmisest. Kui laps oli terve kuu haige, siis arsti tõendi alusel on liikmemaks 50%. Puudutud treeningute üleviimine on võimalik ainult kokkuleppel klubi juhatusega. Koolieelikutele üle kahe nädala kestva haigestumise korral tehakse ümberarvestus arsti tõendi alusel, liikmemaks on 70% kogusummast.

8. Makse tehakse igakuiselt käesoleva kuu 25. kuupäevaks MTÜ ARGO Ujumisklubi pangakontole. Selgitusse märgitakse: õpilase perekonnanimi ja eesnimi, kuu.

9. Liikmemaks ei sisalda võistlustel ja spordilaagrites osalemise tasu. 

10. Vanemad peavad teavitama spordikooli lapse erilistest haigustest või muudest terviseprobleemidest, mis vajavad erilist tähelepanu.

11. Palun ärge tooge lapsi treeningutele külmetusnähtudega (köha, nohu, palavik).

12. Vanemad peavad teavitama Kooli treenereid lapse puudumistest mistahes põhjustel.

Sportlaste registreerimine Spordiosakonda

13. Alates 1. oktoobrist saate registreerida lapse (alates 7-aastasest) MTÜ ARGO Ujumisklubi sportlaseks. Saate seda teha siin: https://taotlen.tallinn.ee/opilane

14. Nende jaoks, kes ei registreeri end kooli spordiosakonnas spordilastena enne käesoleva aasta 1. novembrit, võib liikmemaks olla suurem 10 euro võrra.

15. Kui ühest perest on ametlikult registreeritud spordilastena kaks või enam last, kehtivad allahindlused.

16. Liikmemaksust tagastatakse tulumaks vastavalt tulumaksuseadusele.

17. Klubil on õigus kohandada järgmise poolaasta liikmemaksu summat. Muudatustest tasumises tuleb teavitada vanemaid vähemalt 2 nädalat enne muudatuste jõustumist.

Väljumine koolist

18. Õpilase ja vanema soovil koolist lahkumiseks tuleb esitada taotlus vabas vormis mitte hiljem kui kahe nädala jooksul.

19. Õpilane võib koolist välja arvata Kooli reeglite ja käitumisnormide rikkumiste korral.

20. Õpilane võib samuti koolist välja arvata juhul, kui ta on võlgu Kooli teenuste eest rohkem kui 2 kuu eest.

MAKSTES TREENINGUTE EEST ARVE, NÕUSTUTE AUTOMAATSELT MTÜ ARGO Ujumisklubi REEGLITEGA.